TENOR
DAVID ALEGRET
Nit Lírica dins el Festival “Nits a la Baranova”
2/8/2019 || 22h

Esglèsia de Tivissa (Tarragona)